Adresa:

Obrovacki put bb, 21400 Bačka Palanka, Srbija 

Kontakt: 

Telefon: +381 63 588820